Over ons

Over ons

  Ontstaan

  Kwaliteitsvol wonen, betaalbaar wonen, duurzaam bouwen en verbouwen,…

  Dit zijn slechts enkele termen die vandaag de dag steeds meer onze aandacht vragen. Maar niet enkel als burger staan we hier bij stil, ook op bovenlokaal en lokaal niveau krijgt woonbeleid steeds meer aandacht. Bijgevolg kan de regierol van de gemeenten niet uitblijven…

  Taken

  Achter de schermen worden onder andere de volgende acties door de projectcoördinator aangestuurd:

  • het uitwerken van een woonbeleidsvisie d.m.v. een structureel, lokaal woonoverleg met alle woonactoren.
   • download 'Hasselt 2030' via de nuttige documenten onderaan de pagina
  • de bewaking van de woonkwaliteit en de verbetering van het woonpatrimonium met het oog op betaalbaar wonen
  • het verder uitwerken van het aanbod van gestructureerde basisinformatie voor de inwoners.

  Voor de schermen worden er concrete acties door de beleids- en sociale adviseurs uitgewerkt:

  • de uitbouw van een woonloket waar men terecht kan voor alle vragen omtrent wonen (sociale huisvesting, huren, premies inzake renoveren en isoleren, het berekenen van de energiefactuur,…)
  • het sensibiliseren van inwoners d.m.v. infosessies, deelname aan evenementen en andere acties,…
  • een nauwe samenwerking met de lokale duurzaamheidsambtenaar op vlak van duurzaamheid, het OCMW op vlak van doelgroepenbeleid , …

  De openingsuren en contactgegevens van de lokale woonloketten vindt u bij contact.

  Team

  Het team, dat de nodige inspanningen zal leveren binnen dit samenwerkingsverband, is als volgt samengesteld:

  • Marjolein Eerdekens - Beleidsadviseur
  • Koen Knevels - woonmanager
  • Anke Schwert - beleid- en sociaal adviseur
  • Gunter van Aert - sociaal- en technisch adviseur

  Partners

  Er is een zeer nauwe samenwerking met lokale en interlokale actoren zoals alle OCMW besturen, de sociale huur & kooporganisaties zoals Cordium, Kempisch Tehuis, de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en Kleine Landeigendom, het Sociaal Verhuurkantoor Midden Limburg, Vlaams WoningFonds medewerkers van politiezone LRH en zoveel andere partners.

  We willen graag alle partners hartelijk danken voor deze ondersteuning en samenwerking!

 • Lidgemeenten
 • Interne diensten: Diepenbeek, Hasselt & Zonhoven
 • Lokale Politie: LRH
 • OCMW: Diepenbeek, Hasselt & Zonhoven
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Sociaal verhuurkantoor Midden Limburg
 • Vlaams Woningfonds
 • Provincie Limburg
 • Wonen Vlaanderen

Relevante documenten

Wonen in Hasselt - omgevingsanalyse Woonplan Hasselt 2030 Folder woonloket
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer