Nieuws

Uitzonderingen woonbonus

2014-12-09

  We zullen de veel gestelde vragen omtrent de woonbonus, gesteld aan het woonloket, hieronder aan jullie toelichten.

  Allereerst dient de kredietakte verleden te zijn <31.12.2014 EN dient de domicilie gevestigd te zijn < 31.12.2014 in de 'enige en eigen' woning. Men kan zich beroepen op enkele uitzonderingen om toch aanspraak te kunnen maken op de woonbonus. Voor deze bijzonderheden contacteerde het woonloket het callcenter van FOD Financiën met het volgende antwoord:

  • Geen bewoning < 31.12.2014
   • Vanwege verbouwingen (hiervoor wordt nog een nota geschreven door FOD Financiën):
    • Bij aangifte 2015 (en eventueel aangifte 2016):
     • Bewijsmiddelen om aan te tonen dat je aan het verbouwen bent
      in die mate dat je de woning niet kon bewonen < 31.12.2014
      • Alle middelen van gemeen recht:
       • Getuigenissen wijkagent/buren
       • Offertes/facturen
       • Stedenbouwkundige vergunning indien van toepassing
       • Foto’s met tijdsaanduiding
   • Vanwege uitstel verhuis vorige eigenaar:
    • Bij aangifte 2015 (en eventueel aangifte 2016):
     • Bewijsmiddelen om aan te tonen dat je niet kan verhuizen < 31.12.2014 vanwege de vorige eigenaar
      • Alle middelen van gemeen recht:
       • Opnemen in de kredietakte
       • Schriftelijke contractuele afspraak
   • Vanwege 2de woning op datum 31.12.2014 en de woonbonus enkel voor de eigen en enige woning geldt
    • Bij aangifte 2015 (en eventueel aangifte 2016):
     • Bewijsmiddelen om aan te tonen dat je de intentie van verkoop hebt en dit < 31.12.2014
      • Alle middelen van gemeen recht:
       • Contract makelaar < 31.12.2014
       • Uittreksels webadvertenties/krantenadvertenties <31.12.2014
       • Weergave immobilieënsites < 31.12.2014
   • Vanwege nieuwbouw en leningscontract werd afgesloten voor zowel grond als het oprichten van een woning
    • Bij aangifte 2015 (en eventueel aangifte 2016):
     • Bewijsmiddelen om aan te tonen dat noch je woning nog niet opgetrokken kon zijn noch je domicilie erop kon vestigen < 31.12.2014
      • Alle middelen van gemeen recht:
       • Stedenbouwkundige vergunning nieuwbouw
       • Foto’s
  • Bewoning < 31.12.2016:
   • Vanwege het feit dat je je kon beroepen op 1 van de vorige uitzonderingen moet de bewoning uiterlijk aangetoond kunnen worden < 31.12.2016
    • Bij aangifte 2016 of 2017:
     • Bewijsmiddelen om aan te tonen dat je er daadwerkelijk woont (dit telt ook voor personen die toch <31.12.2014 verhuisd zijn)
      • Alle middelen van gemeen recht:
       • Inschrijving op het adres (rijksregisternummer) --> enkel dit is niet voldoende
       • Facturen van nutsvoorzieningen en/of teledistributie
       • Factuur van de verhuisfirma
       • Getuigenissen van buren/wijkagent

Je hebt onmiddellijk vanaf het eerste aangiftejaar recht op de woonbonus mits je kunt aantonen dat je je op die uitzonderingen kunt beroepen. De deadline wordt enkel naar achteren geschoven tot uiterlijk 31.12.2016.

Heb je bijkomende vragen kan je op verschillende manieren aan informatie komen:

 • FOD Financiën - callcenter:
  • 0257/257 57 (08u - 17u)
  • Algemeen contactformulier
  • Voor de volgende vragen:
   • personenbelasting
   • btw
   • vennootschapsbelasting en vzw’s
   • belastingen betalen of terugkrijgen
   • registratie- en successierechten
   • kadaster
   • verkeersbelasting (enkel Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
   • voorafbetalingen
   • Tax-on-web, Tax-Calc, My Minfin, Info-Succ, MyRent, Intervat, Vensoc, Finprof, Belcotax-on-web, VAT on e-services, Finelts, URBAIN
    Opgelet!

    Als uw vraag een inzage in uw persoonlijk dossier vereist, neemt u best contact op met uw lokaal belastingkantoor. U vindt de contactgegevens van dit kantoor op het origineel van uw belastingaangifte, maar u kunt ze ook krijgen bij het Contactcenter.
 • Vlaamse fiscale regelgeving: bobfo@fb.vlaanderen.be (federale bevoegdheden/wetgeving wordt Vlaamse bevoegdheid/wetgeving zoals de woonbonus)
 • Woonloket: informatie over premies, subsidies, sociale huisvesting, energiefactuur, ...

[bron: FOD Financiën]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer