Nieuws

Sociale dakisolatie huurwoningen

2015-06-30

Premie en begeleiding maakt dakisolatie huurwoningen bijzonder interessant

Binnen enkele jaren zal dakisolatie in alle Vlaamse woningen, ook in huurwoningen verplicht zijn. Verhuurders krijgen een flinke premie voor isolatie van de daken, als ze hun woning verhuren aan kwetsbare doelgroepen. Sinds kort geldt die premie ook voor huurwoningen met een maximale huurprijs van 450 euro (of 500 euro in Hasselt en Genk). Stebo begeleidt verhuurders in de procedures van aanvraag, planning en uitvoering van de werken. Hoe zit het allemaal in elkaar?

Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders verleent de Vlaamse overheid samen met Infrax een extra hoge premie van 23 euro per m². Dat is een pak meer dan de gangbare tarieven van 6 of 8€ per m². Bovendien begeleidt Stebo de eigenaar en de huurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Voorwaarden voor de verhuurder
De verhuurder hoeft zelf niets te doen, behalve dit in acht nemen: de huurprijs na de werken niet verhogen omwille van de dakisolatie en het huurcontract niet voortijdig opzeggen conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.

Voorwaarden
Alle huurwoningen komen in aanmerking, behalve die van sociale huisvestingsmaatschappijen.Het gaat om woningen en wooneenheden op de private huurmarkt voor zover de bewoner behoort tot een van de volgende doelgroepen:

1. Beschermde afnemers: mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit
2. Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
3. Huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
4. Personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE)

– recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of in bezit Omnio-statuut

– in schuldbemiddeling en verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

– hulp krijgen van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit

5. Personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
6. Huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs van maximaal 450 euro per maand (of 500 euro per maand in centrumsteden Hasselt en Genk)

Dekt de premie alle kosten?
Elk dak is anders, dus ook elke factuur. Als de sociale dakisolatiepremie van 23 euro per m² niet alle kosten dekt, wordt vooraf aan de verhuurder gevraagd om het restbedrag te betalen. Met de factuur van die kosten kan de verhuurder een federale belastingvermindering voor dakisolatie of andere premies aanvragen, uitgezonderd die van de netbeheerder. De federale tussenkomst bedraagt dit jaar 30% van het factuurbedrag met een maximum van 3010 euro. Van eventuele gemeentelijke premies kan ook nog genoten worden.

Hoe gaat het in z’n werk?

Zoals gezegd: de verhuurder hoeft niets te doen. De projectpromotor, Stebo, neemt alle papierwerk, planning en uitvoering van de werken over. Een sociaal dakisolatieproject bestaat uit volgende stappen:

 • De projectpromotor gaat na of huurder en eigenaar bereid zijn om de dakisolatie uit te voeren.
 • De projectpromotor maakt afspraken met huurder en eigenaar over de uitvoering en de financiering van de werken.
 • De projectpromotor dient een aanvraagformulier in bij de netbeheerder.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de mededeling dat de premie na uitvoering van de werken kan worden toegekend en hoe groot het bedrag ervan is.
 • Indien de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
 • Na de goedkeuring van de aanvraag worden de werken uitgevoerd.
 • Voor een eventueel restsaldo bezorgt de projectpromotor of de aannemer een factuur aan de eigenaar die na voorafgaandelijk akkoord een deel van de werken financiert. Op basis van die factuur van de projectpromotor of de aannemer kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen andere premie meer uitbetalen.
 • De projectpromotor bezorgt de netbeheerder een schuldvordering met als bijlage: •een kopie van de factuur van de projectpromotor en/of de aannemer
  voor een eventueel restsaldo dat wordt doorgerekend aan de eigenaar: een kopie van de factuur voor het restbedrag met vermelding van het uitvoeringsadres gericht aan de verhuurder.

De schuldvordering bedraagt maximaal 23 euro per vierkante meter. In dat bedrag is een vergoeding inbegrepen voor de sensibilisering en trajectbegeleiding van de huurder en de eigenaar.

 • De elektriciteitsdistributienetbeheerder betaalt binnen de 20 werkdagen na ontvangst van deze schuldvordering aan de projectpromotor maximaal 23 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie.

Grote voordelen
Naast de deels of volledig gefinancierde investering, ziet de eigenaar een verbetering van de score op het EPC-attest en voldoet de woning aan de snel verstrengende normen voor woningkwaliteit. De woning krijgt een meerwaarde bij eventuele latere verkoop. De woning verbetert kwalitatief en de huurder voelt de comfortverbetering. De huurder spendeert minder aan stookkosten en zal het makkelijker krijgen om de huur te betalen.

Heel wat ervaring
In 2012 werden in Vlaanderen 300 woningen geïsoleerd via de premie voor sociale dakisolatie. Stebo bezocht sedert de start 328 woningen. Twee op drie van de eigenaars is bereid tot uitvoering van de werken. 94 daken of zoldervloeren werden al geïsoleerd dankzij de sociale dakisolatiepremie. Bij 70 van de 94 geïsoleerde woningen werden de isolatiewerken uitgevoerd door de isolatieteams van sociale economiebedrijven AKSI, De Winning, Goed Wonen of Team Alken. De Limburgse sociale verhuurkantoren gaven 242 te isoleren adressen door, bij 50 daarvan zijn de werken al uitgevoerd

In de actieve wachtrij staan op dit ogenblik 123 adressen. Nu ook woningen met een lager huurprijs (450 euro of 500 euro in de steden) in aanmerking komen, verwacht Stebo snel een grote toename van isolatiewerken op de particuliere huurmarkt.

Meer weten?

Website van het Vlaams Energieagentschap: http://www.energiesparen.be/socialedakisolatie

De projectpromotor in Limburg is STEBO: meer informatie joachim.dewijs@stebo.be – 0488 999 316

[bron: www.stebo.be]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer