Nieuws

Renovatiepremie wordt verlengd!

2014-11-04

Voor aanvragen vanaf 1 december 2014 zal je de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: je krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die je vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. Je doet je aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van je premie, ontvang je van hen bij goedkeuring een attest dat je bij je belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt je dan in 3 schijven toegekend.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor je deze kunt aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 december 2014. Indien je van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de
renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat je dit nog steeds kan doen aan dezelfde voorwaarden. Je houdt je facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 je aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Meest gestelde vragen

Wat gebeurt er nu indien je een aanvraag voor de renovatiepremie wilde indienen tussen 1 december 2014 wanneer de renovatiepremie wordt stopgezet en de zomer van 2015 wanneer de nieuwe belastingvermindering voor het renoveren van je woning in werking treedt?

Indien je van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat je dit nog steeds kunt doen. Voor deze groep, zullen facturen vanaf 1 november 2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen mogen worden verspreid mag echter niet meer zijn dan drie jaar. Je houdt je facturen bij en dient in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Vb. je oudste factuur dateert van 01/12/2011. Facturen van 01/12/2011 tot en met 01/12/2014 komen in aanmerking. Je kan je aanvraag indienen zodra de nieuwe belastingvermindering in werking treedt.

Zullen alle aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie vóór 1 december 2014 ingediend nog worden uitbetaald?

Alle aanvragen die recht hebben op de renovatiepremie zullen worden uitbetaald.

Ik zou de renovatiepremie nu al kunnen aanvragen maar ik heb nog niet alle werken uitgevoerd of alle facturen in mijn bezit. Doe ik de aanvraag best nu of wacht ik beter?

  • Als je wacht, krijg je de volledige premie wanneer je in aanmerking komt maar dan moet je langer wachten op de uitbetaling. Je zal het attest voor de belastingvermindering vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dit attest kan je dan toevoegen bij je belastingaangifte van 2016 (voor het inkomstenjaar 2015). Begin 2017 zal je de eerste schijf dan worden uitbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop.
  • Indien u voor de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad (vermoedelijk 04.11.2014) aannemingsovereenkomsten (offertes) heeft afgesloten of bestellingen heeft geplaatst waarvoor u op het moment van aanvraag nog geen facturen heeft, zal u deze overeenkomsten of bestellingen kunnen aanmelden bij Wonen-Vlaanderen. U krijgt dan tijd tot 28.02.2015 om de facturen die hieruit voortvloeien alsnog bij het agentschap in te dienen ter aanvulling van uw aanvraag.
  • Indien u reeds een aanvraag heeft ingediend die nog niet beslist werd, dan kan u nog een aanmeldingsformulier aan uw aanvraag toevoegen. In ieder geval dienen de aangemelde aannemingsovereenkomsten of bestelbonnen te dateren van voor de publicatie van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde besluit in het Belgisch Staatsblad (vermoedelijk 04.11.2014). Aanmeldingen komen slechts in aanmerking als ze vóór 01.12.2014 bij het agentschap zijn ontvangen (datum poststempel van de verzending of afgiftebewijs verstrekt door het agentschap).

Gemeenten geven vaak aanvullende premies op de renovatiepremie. Krijgen zij nog lijsten van de rechthebbenden?

De aanvragen zullen ook onder de nieuwe regeling ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal dus ook onder de nieuwe regeling lijsten van de rechthebbenden kunnen overmaken aan de gemeenten.

Hoe werkt het systeem van de belastingvermindering/belastingkrediet? Vanaf welk bedrag op het aanslagbiljet wordt de belastingvermindering berekend: is dat op dezelfde wijze als de
woonbonus?

De belastingvermindering / belastingkrediet is op jaarbasis 1/3 van het door het agentschap berekende bedrag, ongeacht de grootte van dat bedrag. Aangezien het globale belastingvoordeel maximaal € 10.000 is, is het maximale fiscale voordeel op jaarbasis € 3.333.

Kan men zelf kiezen over de spreiding over drie jaar, of is de maximale vermindering per jaar beperkt tot een bepaald bedrag?

Men kan niet kiezen. Het globaal berekende voordeel wordt door drie gedeeld. Dat bedrag zal elk jaar in mindering gaan van de belastingen. Als men geen of weinig belastingen betaalt de fiscus het volledige bedrag of het saldo terug via een belastingkrediet.

Ik heb reeds een renovatiepremie gekregen: kan ik opnieuw een beroep doen op de belastingvermindering/ belastingkrediet?

Net als bij de renovatiepremie kan men geen belastingvermindering of belastingkrediet krijgen als men de voorbije tien jaar al een renovatiepremie heeft gekregen. Opgelet: als u nog voor 1 december 2014 een aanvraag indient die wordt goedgekeurd, komt u volgend jaar dus niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering / belastingkrediet.

De vorige eigenaar van mijn woning heeft al een renovatiepremie gekregen. Kan ik aanspraak maken op een belastingvermindering /belastingkrediet?

Net zoals bij de renovatiepremie kunt u ook geen belastingvermindering/ belastingkrediet krijgen als er voor uw woning reeds een renovatiepremie werd verleend in de voorbije tien jaar, ook al was dit dan aan de vorige eigenaar.

Het woonloket helpt je zeker op weg in dit complex kluwen. Neem contact met ons of kom lang tijdens de spreekuren van het woonloket in je gemeente. De concrete wijzigingen door de Vlaamse Regering op het vlak van wonen komen mondjesmaat binnen gedruppeld. Deze website zorgt voor de meest actuele informatie op woongebied. Hou daarom zeker ons laatste nieuws in de gaten.

[bron: Wonen-Vlaanderen]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer