Nieuws

Renovatiepremie wijzigt vanaf 01.11.2014

2014-10-26

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?

  • De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend.
  • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.
  • Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Vaak gestelde vragen

Hoe wordt een aanvraag voor de renovatiepremie, ingediend voor 1 november, behandeld?

Alle aanvragen ingediend voor 1 november 2014 worden behandeld als aanvragen voor een renovatiepremie, die als een eenmalige premie zal worden uitbetaald.

De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van de zending of de datum van afgifte in één van onze provinciale diensten. Om zeker te zijn van een tijdige aanvraag - dus vóór 1 november 2014 - kunt u best de aanvraag per aangetekende zending versturen en het afgestempelde bewijs van verzending te bewaren tot Wonen Vlaanderen de ontvangst van uw aanvraag bevestigt.

Kan men vanaf 1 november al een nieuwe aanvraag voor de renovatiepremie doen voor het fiscale voordeel?

Na 31 oktober kunt u geen geldige aanvraag meer doen. U zult moeten wachten op de nieuwe regeling om een nieuwe aanvraag te doen. U kunt wel uw e-mailadres opgeven. Wonen Vlaanderen zal u dan tijdig informeren over het nieuwe systeem.

Wat doet Wonen Vlaanderen met de aanvragen voor de renovatiepremie die na 1 november toekomen?

Aanvragen vanaf 1 november worden teruggestuurd met de nodige informatie over de wijziging van de regeling. De aanvrager kan op de website van Wonen Vlaanderen zijn e-mailadres opgeven zodat Wonen Vlaanderen hem tijdig kan meedelen wanneer hij een nieuwe aanvraag kan doen.

Welk inkomensjaar hanteert men vanaf 1 november 2014 voor de aanvragen van de renovatiepremie?

De Vlaamse regering wil iedereen die nu in aanmerking komt voor een renovatiepremie het fiscale voordeel toekennen, ook al kan hij in de tussenperiode geen aanvraag indienen. Aangezien men het fiscale voordeel pas medio 2015 kan aanvragen, komen er maatregelen om de overgang tussen beide systemen te regelen.

Komen mensen die geen belastingen betalen ook in aanmerking voor een fiscaal voordeel?

Ja, de nieuwe regeling is een belastingkrediet. Als u geen belastingen betaalt, wordt het voordeel u uitbetaald.

Wat indien beide partners feitelijk samenwonen en een afzonderlijke aangifte in de personenbelasting doen?

De praktische modaliteiten voor dergelijke aanvragen moet de Vlaamse regering nog uitwerken.

In de persmededeling van 03-10-2014 stelt minister Homans het volgende: “Het systeem wordt nu grondig hervormd. De tegemoetkoming zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere ‘terugbetalingsschijven’. Een uitzondering daarop geldt als de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.” Wat bedoelt de minister hier met de uitzondering voor sociale verhuurkantoren (SVK’s)?

Verhuurders die hun woning verhuren aan een SVK vallen niet onder de bewoningsplicht, zij moeten hun woning gedurende een periode van 9 jaar verhuren aan een SVK.

Kan men het fiscale voordeel terugvorderen als de woning wordt verkocht in de periode van de 3 jaar waarin dit fiscale voordeel geldt?

Over de eventuele terugvordering van al uitbetaalde fiscale voordelen is nog niets geregeld. De Vlaamse regering onderzoekt dit momenteel.

Wat indien een SVK een overeenkomst heeft met de eigenaar om de werken zelf uit te voeren en te prefinancieren?

Onder de huidige regelgeving wordt de premie uitbetaald aan de aanvrager-eigenaar of rechtstreeks aan het SVK als de eigenaar hierover een overeenkomst heeft afgesloten met het SVK. De renovatiepremie wordt onder de nieuwe regeling een fiscaal voordeel, zodat het voordeel altijd rechtstreeks toekomt aan de eigenaar. Het staat partijen uiteraard vrij hier onderling een regeling over te treffen.

[bron: www.wonenvlaanderen.be]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer