Nieuws

Renovatiepremie wijzigt

2014-07-02

Minister Van den Bossche keurt het ministerieel besluit tot bepaling van de werkzaamheden voor de renovatiepremie goed

Op 19 mei heeft minister Van den Bossche een nieuw ministerieel besluit ondertekend dat het oude vervangt. Deze aanpassing was nodig door de uitbreiding van de renovatiepremie met woningen of gebouwen die worden herbestemd of opgesplitst (Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013).
Door deze aanpassing komen woningen die worden opgesplitst of gebouwen waarvan de functie wordt gewijzigd naar woning ook in aanmerking voor een renovatiepremie. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat deze facturen dateren vanaf 1 januari 2014 en dat de oorspronkelijke woning of het gebouw minstens 25 jaar oud is en dat het oorspronkelijk volume niet wordt uitgebreid of heropgebouwd na afbraak.

Samen met deze wijzigingen werden nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd. De lijst met werkzaamheden, wordt afgestemd op de werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie:

 • Buitenschrijnwerk: rolluiken en binnen afwerking komen voortaan in aanmerking, voor zover ook het schrijnwerk vervangen wordt;
 • Voor buitenschrijnwerk dat geplaatst wordt vanaf 1 januari 2015 geldt de bijkomende eis dat de verluchting van de woning moet gegarandeerd zijn.
  • Ofwel is er een stedenbouwkundige vergunning en dan gelden de van toepassing zijnde EPB-normen die door het VEA (Vlaams Energieagentschap) en de EPB-verslaggever opgevolgd worden.
  • In de andere gevallen moeten er minimale ventilatievoorzieningen aanwezig zijn, zoals bv. ventilatieroosters ingebouwd in de ramen. Dit zal de raamconstructeur moeten attesteren op de factuur.
 • De generieke minimum-eis voor isolerend glas blijft bestaan (Ug max 1,3 W/m²K). Het premiesupplement voor ‘hoogperformant’ schrijnwerk blijft (Ug: raamprofiel+glas max 0,9 W/m²K en Uw max 1,7 W/m³K) en dit voor facturen vanaf 1-1-2012.
 • Sanitaire installaties: minstens de sanitaire toestellen (bad of douche, lavabo of toilet) moeten vervangen worden alvorens men andere werkzaamheden betoelaagd kan krijgen;
 • Centrale verwarming: naar analogie met de sanitaire installaties moet minstens de cv-ketel vervangen worden. Dan pas kunnen andere installatieonderdelen mee in aanmerking genomen worden, zoals radiatoren, leidingen,…
 • Trappen: voortaan is ook het vervangen van een keldertrap of een vaste trap naar de zolder subsidiabel.

De lijst met niet-subsidiabele werkzaamheden is aangepast.

 • ‘Hoogperformante installaties’ worden uitgesloten. Enkel de klassieke basisinstallaties worden hier gesubsidieerd (klassieke cv-ketel, sanitaire en elektrische installatie). Dus voortaan komen zonneboilers niet meer in aanmerking. Hiervoor bestaat de premie van de netbeheerder.
 • Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van duidelijke facturen worden uitgesloten.
 • Facturen van vóór 1-1-2014 als ze betrekking hebben op het realiseren van een nieuwe woning in een bestaande woning of bestaand gebouw (bv. opsplitsing).

Het is van toepassing op alle aanvragen die ingediend worden vanaf 21/07/214, behalve wat betreft de voorwaarden rond ventilatie bij vernieuwing buitenschrijnwerk.

Voor inwoners in ons intergemeentelijk werkingsgebied (Diepenbeek, Hasselt & Zonhoven) is er een gemeentelijk woonloket in elk van de gemeentehuizen. Tijdens de spreekuren kunnen de inwoners terecht met hen vragen over premies, vergelijking energietarieven, woonkwaliteit, sociale huisvesting, ... We geven je gratis info, advies & zelfs administratieve ondersteuning!

Nuttige links

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer