Nieuws

Premies 2014 - Vlaamse premies (ver)bouwen

2014-01-01

Vlaamse renovatiepremie anno 2014


De Vlaamse renovatiepremie is sinds begin 2014 enkele wijzigingen rijker. Zo is de minimum woningleeftijd opgetrokken en stijgen de inkomensgrenzen lichtjes. Voor alle duidelijkheid: deze spelregels zijn van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2014. Een overzicht.

1. Inkomensgrenzen

Verbetering- en aanpassingspremie

Aanvraag-bewoner: 29.000 + 1.510 euro per persoon ten laste.

Aanvrager-verhuurder die zijn woning verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK): 57.990 euro.

Renovatiepremie

Alleenstaande bewoner: 40.600 euro.

Alleenstaande bewoner met één persoon ten laste: 57.990 euro + 3.250 euro vanaf de tweede persoon ten laste.

Gehuwden en samenwonenden: 57.990 euro + 3.250 euro per persoon ten laste.

2. Ouderdomsvoorwaarde

Vanaf aanvragen 2014 dient, voor de verbeteringspremie, de woning te voldoen aan een minimum leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar oud. De leeftijdsvoorwaarde wordt geteld vanaf de eerste ingebruikname van de woning!

3. Functiewijziging

De renovatiepremie is nu ook geldig voor gebouwen die een woonfunctie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een vroeger schooltje dat nu een woning wordt.

Wat doet deze renovatiepremie precies?

Allemaal goed en wel die wijzigingen, maar waarvoor kan je deze renovatiepremie gebruiken?

Voor alle duidelijkheid: deze premie gaat uit van de Vlaamse overheid. De bedoeling is om de renovatie en verbetering van oudere woningen financieel aan te moedigen. Verschillende werken komen in aanmerking, elk tot een bepaald maximumbedrag. Jij als verbouwer moet één of meerdere facturen van minstens 10.000 euro - exclusief BTW - kunnen voorleggen. De overheid neemt minstens 20 en maximum 30 % daarvan voor zijn rekening. Met een plafond van 10.000 euro.

Nog niet helemaal duidelijk?

Het woonloket zorgt voor concrete informatie & advies dat individueel voor jouw situatie van toepassing is! Bovendien kan je ook rekenen op een administratieve ondersteuning tijdens de spreekuren van het woonloket.

[bron: www.livios.be]

Nuttige links

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer