Nieuws

Premies 2014 - huren

2014-01-01

Een huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming die verleend wordt aan een huurder die vanuit een ‘slechte’ woning verhuist naar een conforme woning op de private huurmarkt of die huurder wordt van een SVK-woning.

Een huurpremie is eveneens een maandelijkse tegemoetkoming bestemd voor een zittende huurder die op de private woningmarkt huurt en reeds 5 jaar ingeschreven is voor het bekomen van een sociale huurwoning. Het spreekt voor zich dat beide voordelen niet cumuleerbaar zijn.

Maar beide systemen dienden op mekaar afgestemd te worden.

Vandaar dat de Vlaamse Regering op vrijdag 29 november haar principiële goedkeuring gaf aan het besluit dat zowel het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (besluit huursubsidie) wijzigt, als het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (besluit huurpremie).

Het besluit wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Woonraad en de Raad van State, waarna het opnieuw op de agenda van de Vlaamse Regering komt voor definitieve goedkeuring.

De datum van inwerkingtreding is 01/05/2014. Aanvragen vanaf deze data zullen behandeld worden onder het nieuwe stelsel.

De belangrijkste wijzigingen voor de HUURSUBSIDIE (tegemoetkoming in de huurprijs) zijn:

 • Voortaan wordt de aanvrager verplicht zich in te schrijven in het inschrijvingsregister van een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente van de woning waarvoor de huursubsidie wordt aangevraagd.
 • De maximale huurprijs van de nieuwe woning (€ 570 in 2014) mag verhoogd worden met 12,5% per persoon ten laste (momenteel 7%), met een maximum van 50 %, en met 10% in regio’s met hoge huurprijzen. Deze regio’s worden ook gehanteerd in het systeem van de huurpremie (zie verder).
 • Het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3de van de huurprijs met een maximum van € 120, verhoogd met € 20 per persoon ten laste en wordt met 10% verhoogd in regio’s met hoge huurprijzen. Dit zijn de gemeenten waar ook de maximale huurprijs mag verhoogd worden met 10% en zijn hetzelfde als bij de huurpremie, net zoals de maandelijkse huursubsidie zelf. De huidige degressieve bedragen (initieel € 200, € 150 en € 100) worden afgeschaft. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • De voorwaarden die betrekking hebben op de ernst van de gebreken in de verlaten woning worden minder streng.
 • Er zullen meer daklozen in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming.
 • De regels voor ouderen of personen met een handicap die verhuizen naar een aangepaste woning worden verfijnd door specifiek te verwijzen naar de mobiliteitsproblematiek.
 • Het recht op huursubsidie wordt uitgebreid naar minderjarige huurders die overeenkomstig het Kaderbesluit Sociale Huur in aanmerking komen voor een sociale woning.

De belangrijkste wijzigingen voor de HUURPREMIE zijn:

 • De doelgroep van de huurpremie wordt uitgebreid. Na de inwerkingtreding is een wachttijd van vier jaar (i.p.v. 5 jaar) ononderbroken inschrijving bij een domicilie sociale huisvestingsmaatschappij voldoende om in aanmerking te komen voor de huurpremie. De nieuwe groep van potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier ontvangen;
 • Een verhoogde huurprijs in de regio’s met hoge huurprijzen is op dit ogenblik al van toepassing in de 13 centrumsteden en het Vlabinvestgebied (10 % hoger dan in andere gemeenten). Voortaan worden deze regio’s uitgebreid met de gemeenten van het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent. Dit zijn vervolgens:
  • Alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.
  • Alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Gent: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle en Merelbeke.
 • Per persoon ten laste wordt de maximale huurprijs met 12,5 % verhoogd (nu 7 %) en dit tot maximaal vier personen (dus 50 % in totaal);
 • In de gebieden waar een verhoogde huurprijs van toepassing is, wordt ook de tegemoetkoming verhoogd met 10 %;
 • Net als voor de huursubsidie, wordt ook voor de huurpremie voorzien in een koppeling van het bedrag van de tegemoetkoming aan de gezondheidsindex.

[bron: Nieuws Wonen Vlaanderen]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer