Nieuws

Premiehervorming

2016-07-19

Op 15 juli keurde de Vlaamse Regering definitief de hervorming van de energiepremies goed. Als bijlage vindt u een beknopt overzicht van de wijzigingen . De inhoudelijke voorwaarden worden in de loop van het najaar verder gespecificeerd in een Ministerieel Besluit.


Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer