Nieuws

Premies Hasselt

2014-12-11

De maatschappij verandert in een razend snel tempo. De gezinssamenstellingen en de manieren van samenwonen zijn minder standvastig dan voorheen en demografische evoluties zoals vergrijzing, gezinsverdunning en immigratie zorgen er voor dat we met zijn allen van elkaar vervreemden en vereenzamen. Een aantal woonkosten zijn zowel voor gezinnen als alleenstaanden gelijk waardoor vooral alleenstaanden een groter risico lopen op structurele armoede.

Het huidige woningaanbod is overwegend gebaseerd op een bezetting door een klassiek gezin en niet voorzien voor bijvoorbeeld een wisselend of tijdelijk gebruik.

In cohousing of groepswonen- projecten kiest een groep van gezinnen ervoor om een gezamenlijk woonproject te realiseren en een aantal voorzieningen en activiteiten gemeenschappelijk te organiseren. De schare cohousingprojecten in Vlaanderen vergden zeer intense en moeizame overlegmomenten tussen alle bewoners en een zeer lange doorlooptijd. Ondanks de vele voordelen op sociaal en ecologisch vlak is een project groepswonen voor vele burgers nog te vergaand. De bereidwilligheid om deel te nemen aan een lichtere vorm van solidair samenwonen als de kans zich voordoet is groter. Zo'n initiatief kan ook groeien uit een groep buren die elkaar al goed kennen van een straatbarbecue , een nieuwjaarsborrel, speelstraten of voedselteams.

Met deze projectsubsidie, die reeds vanaf augustus 2012 bestaat, wil het stadsbestuur een aantal voorbeeldinitiatieven van groepen burgers in de kijker stellen om zo een inspirerend voorbeeld te stellen aan ander geïnteresseerden. Kernbegrippen zijn samenwonen, kindvriendelijkheid, collectief karakter, duurzaamheid, kwetsbare personen, een warme samenleving en levenslang wonen.

Enkele voorbeelden van gezamenlijke projecten zijn:

  • de aanleg of inrichting van een gedeelde tuin,
  • kinderspeeltuig,
  • dakterras,
  • compostbak,
  • tuinberging,
  • lokale waterzuivering,
  • gezamenlijke afvalsortering, wasplaats of werkplaats.

Subsidiereglement 'experimentele woonvormen Hasselt'

Aanvraag formulier 'experimentele woonvormen Hasselt'

Nuttige links

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer