Nieuws

Huurwaarborg

2015-05-28

Uit een bevraging van de Huurdersbonden blijkt dat ongeveer 15 procent van de huurders zijn waarborg nog steeds cash betaalt. De waarborg cash betalen is nochtans bij wet verboden. Oppositiepartij Groen pleit naar aanleiding van de cijfers voor het oprichten van een centraal huurwaarborgfonds. N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch noemt de cijfers echter ‘zeer ongeloofwaardig’. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat ze de resultaten van de enquête (nog) niet heeft gekregen.

Volgens Groen-politica An Moerenhout hebben de Vlaamse Huurdersbonden vorig jaar bijna 5.000 meldingen ontvangen over de huurwaarborg. Meestal gaat het om klachten over het terugkrijgen van de waarborg en over verhuurders die de waarborg niet op een geblokkeerde rekeningen willen zetten.

Nog volgens Moerenhout blijkt uit een bevraging van de Huurdersbonden bij zo’n 15.000 huurders dat 15 procent van de huurders zijn waarborg nog steeds cash betaalt. In Antwerpen is het zelfs één op de drie. Ook dat is al jarenlang niet meer toegelaten.

‘Dat zijn alarmerende cijfers’, zegt Vlaams parlementslid Moerenhout. ‘De wet waarin de huurwaarborg verplicht op een geblokkeerde rekening moet worden gezet, wordt nog te vaak met de voeten getreden. Bovendien zijn de kwetsbare huurders opnieuw het grootste slachtoffer’, aldus de Groen-politica.

N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch trekt de cijfers van de Huurdersbonden in twijfel. Hij noemt ze ‘zeer ongeloofwaardig’ en niet in lijn met cijfers uit het Grote Woononderzoek. Dat onderzoek was veel ruimer en objectiever, aldus Engelbosch.

Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) verwijst ook naar de cijfers uit dat onderzoek. ‘Daaruit blijkt dat 82,9 procent wordt gestort op een geblokkeerde rekening, 9,4 procent van de waarborgen worden betaald met een bankwaarborg en 3,4 procent wordt betaald met tussenkomst van het OCMW’. De resultaten van de Huurdersbond-enquête heeft de N-VA-minister (nog) niet gekregen. ‘Als de Huurdersbond klachten heeft over het cash betalen van de huurwaarborg - wat inderdaad geen legale praktijk is - dan zou ik die cijfers graag krijgen.’

[bron: HBvL 28/05/2015]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer