Nieuws

Huurgarantiefonds voor verhuurders

2014-01-07

Op 1 januari 2014 trad het huurgarantiefonds in werking. Het is een overeenkomst die de verhuurder van een huurwoning kan afsluiten en die hem tijdelijk beschermt tegen inkomensverlies wanneer de huurder de huur niet kan betalen.

Met deze overeenkomst is de inkomenszekerheid van de verhuurder voor een bepaalde periode gegarandeerd en wordt de huurder beschermd tegen uithuiszetting. Zo krijgt de huurder ademruimte om zijn zaken financieel op orde te krijgen.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen aansluiten bij het huurgarantiefonds?

  1. U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken;
  2. Het moet gaan over een nieuw huurcontract van 1 januari 2014 of later: het moment van aanvraag tot aansluiting moet binnen de 2 maanden na de datum van ondertekening van de huurovereenkomst plaatsvinden;
  3. U dient per huurcontract eenmalig een aansluitingsvergoeding van 75,00 € te betalen

Voor wie is het huurgarantiefonds?

De regeling heeft tot doel om de verhuurders van woningen aan private huurders te beschermen tegen verlies aan huurinkomsten ingevolge niet betaling van de verschuldigde huur. Het Vlaams huurgarantiefonds is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Wanneer betaalt het huurgarantiefonds uit?

Om een tegemoetkoming door het huurgarantiefonds te verkrijgen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. De huurder heeft een huurachterstal opgebouwd van 3 maanden huur;
  2. De verhuurder heeft een vordering ingesteld bij de vrederechter tot ontbinding en uithuiszetting;
  3. De vrederechter heeft een aanzuiveringsregeling opgelegd van maximaal 12 maanden.
  4. Als de huurder de verschuldigde huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk betaalt, wordt deze door het Fonds betaald met een maximum van 3 maanden huurprijs en 2.700,00 €.

Hoeveel betaalt het huurgarantiefonds uit als de huurder zijn huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk betaalt?

Het huurgarantiefonds betaalt maximaal 3 maanden huur uit met een plafond van 2.700,00 euro.

[bron: www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaams_huurgarantiefonds]

Nuttige links

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer