Nieuws

Huisdokter

2014-01-15

Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen.be

Ga je bouwen, verbouwen, renoveren of je woning verbeteren? Wil je je woon- en leefcomfort verbeteren en tegelijk je portemonnee sparen? Dan is er Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen: onafhankelijk en objectief advies van Dubolimburg om jouw woning duurzamer maken!

Nieuw in het aanbod is het advies van de "Huisdokter" die je woning gratis komt screenen. Daarbij komt een specialist van Dubolimburg aan huis langs. Hij staat je bij met je plannen en bekijkt welke winsten je als bouwheer kunt maken, zowel op financieel vlak als wat leef- en wooncomfort betreft.

Wie komt in aanmerking voor een huisbezoek?

Particuliere woningen op het grondgebied Limburg die grondig gerenoveerd of verbouwd worden. Ook renovaties die stapsgewijs worden uitgevoerd – waarbij nu ingrepen gebeuren
waar later gemakkelijk op kan verder gewerkt worden, in de opstap naar een doorgedreven gerenoveerde woning – komen in aanmerking. Belangrijk is dat het ambitieniveau voldoende hoog is: niet streven naar de huidige, maar naar de toekomstige norm. Dit om nu al van een woning te genieten die ook in de toekomst goed presteert, zowel op energetisch vlak als wat betreft
materialengebruik, isolatie/ventilatie, verwarming en andere duurzame aspecten.

Aanmelden voor een huisbezoek kan via de website http://www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be/. Je vindt er meer informatie en een invulformulier. Aanmelden kan ook telefonisch bij Dubolimburg op het nummer 011 51 70 57.

Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen is een initiatief van Dubolimburg en de provincie Limburg.

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer