Nieuws

Hervorming Vlaamse premie op til

2018-09-07

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een woning principieel goed. Het ontwerp beoogt de integratie van de bestaande verbeterings- en renovatiepremie.

Het ontwerpbesluit moet nog voor advies naar de Vlaamse Woonraad en de Raad van State, en is dus nog niet definitief. Zodra de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit definitief goedkeurt, leest u hier wanneer het stelsel in werking zal treden en wat de precieze wijzigingen zullen inhouden.”

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer