Nieuws

Open Dag Samenhuizen: 16-17.05.2015

2015-03-25

Samenhuizen vzwSamenhuizen vzw is al meer dan 10 jaar als vrijwilligersbeweging actief rond gemeenschappelijk wonen. De organisatie werkt sinds begin 2011 met drie deeltijdse krachten dankzij de subsidiëring door de Vlaamse Overheid als socio-culturele beweging.

Samenhuizen promoot en ondersteunt de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen via ruim sensibiliseren en informeren en via het verzamelen van informatie voor initiatiefgroepen en geïnteresseerden, het behartigen van belangen van bestaande projecten en het bevorderen van informatie- en ervaringsuitwisseling tussen de projecten, verder door beleidsbeïnvloeding op verschillende niveaus.

De Open Dag Samenhuizen, jaarlijks in het 3de weekend van mei, zet het gemeenschappelijk wonen in de kijker. Op die dag zetten, in België maar ook in de buurlanden, woongemeenschappen hun deuren wijd open voor het grote publiek. Jaarlijks zijn er in Vlaanderen een 30-tal deelnemende woongemeenschappen.

Alternatieve woonvormen zijn immers aan de orde. Uitdagingen zoals de toenemende vergrijzing, het verkleinen van de gezinnen en het groeiend aantal alleenstaande volwassenen met of zonder kinderen noopt ons op zoek te gaan naar een andere manier van wonen. En gezien gemeenschappelijk wonen een grote sociale, ecologische en op termijn ook economische meerwaarde heeft, is groepswonen een valabel alternatief voor de huidige woonsituatie in België.

De Open Dag Samenhuizen wil mensen informeren, charmeren en motiveren voor deze bijzondere vorm van samenleven.

Bezoekers komen terecht in zeer diverse projecten: zowel kleine woongroepen als grote projecten, met diverse graad van betrokkenheid en structuur, diverse doelgroepen qua leeftijd en gezinssamenstelling (jongvolwassenen, senioren, gezinnen met of zonder kinderen en natuurlijk ook gemengde projecten), in de stad of meer landelijk gelegen,....

O.a. de steunpunten Duurzaam Bouwen (DuBo) van de provincies en Samenhuizen organiseren infostands op verschillende locaties. Er wordt samen gewerkt met de Franstalige collega's van Habitat & Participation en de Nederlandse organisatie LVCW.

Bestaande projecten kunnen zich hier aanmelden om mee te doen en de deuren open te gooien voor bezoekers.

Wil je meer weten over co-housen en co-wonen? Klik op de afbeelding hieronder.

Startgids 2015

[bron: www.samenhuizen.be]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer