Nieuws

Gezinnen verbruiken minder

2015-02-03

De huishoudens en kleine ondernemingen zagen vorig jaar hun energieverbruik dankzij de zachte winter dalen. Dat blijkt uit cijfers van Synergrid, de federatie van netbeheerders van elektriciteit en aardgas.

Het elektriciteitsverbruik in ons land daalde vorig jaar met 2,4 pct tot 80,2 TWh. De gezinnen, kmo’s en tertiaire sector zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van het verbruik. Ze verbruikten 53,4 TWh: 4,1 pct minder dan in 2103, als gevolg van de zachte temperaturen vorig jaar.

De grote industriële klanten waren goed voor 26,8 TWh: 1,3 pct meer dan in 2013. Die grote industriële klanten produceren trouwens zelf meer stroom, bijvoorbeeld door een warmtekrachtkoppeling. In december kende die autoproductie een recordniveau van 1 TWh.

Zonnestroom

Zonnepanelen waren vorig jaar goed voor 2,8 pct van het elektriciteitsverbruik van de gezinnen, kmo’s en tertiaire sector. Volgens een eerste raming van Synergrid bedroeg de productie van zonnepanelen bij de gezinnen, de kmo’s en de tertiaire sector in 2014 1,5 TWh. In 2013 bedroeg hun productie 1,4 TWh. Die lokale productie dekte vorig jaar 2,8 pct van hun verbruik, tegen 2,5 pct in 2013.

Import

Door het uitvallen van Doel 3 en Tihange 2 en de tijdelijke onbeschikbaarheid van Doel 4 moest België een recordhoeveelheid elektriciteit invoeren. Het netto-invoersaldo bedroeg 17,6 TWh. Dat houdt in dat 21,9 pct van het Belgische elektriciteitsverbruik vorig jaar gedekt werd door stroom uit het buitenland. In december waren we voor 29,2 pct van ons verbruik afhankelijk van ingevoerde stroom.

  • BEREKEN ZELF. Welke energieleverancier is voor u voordeligst? Het woonloket begeleidt u in deze berekening.
  • Bekijk het nieuwsoverzicht

    © Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer