Nieuws

Energiebevoorradingszekerheid

2014-09-09

In 2012 heeft de FOD Economie samen met het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) en met Elia de wettelijke procedure in het geval van een elektriciteitsschaarste uitgewerkt.

Voor elke fase zijn de rollen van de verschillende actoren beschreven.

Verloop van de verschillende fases

In het geval van een noodgedwongen afschakeling (tijdelijke en punctuele stopzetting van de elektriciteitslevering) wordt de bevolking van de getroffen zones ten laatste de dag voordien geïnformeerd.

Deze maatregel wordt genomen in het extreme geval dat geen enkele andere maatregel voldoende blijkt om de crisissituatie af te wenden.

Nuttige Links

[Website FOD Economie]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer