Nieuws

Dubolimburg start met project rond collectieve renovatie

2014-04-28

Dubolimburg start – samen met een aantal consortiumpartners - met een proefproject waarbij dezelfde types van Limburgse woningen in groep gerenoveerd kunnen worden. Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden. Minister Ingrid Lieten van Innovatie (sp.a) hoopt met een aantal vernieuwende renovatieprojecten 500 jobs te creëren in Limburg. Uiteindelijk zouden alle resultaten moeten samenkomen in een Limburgse renovatiewinkel. Het project geniet de steun van de Vlaamse Overheid. Het Agentschap voor innovatie (IWT) voerde de evaluatie en de selectie uit van de proeftuin projectvoorstellen en zal de projecten ook opvolgen,

Het project ‘Werfgoed - Limburg renoveert’ zet in op collectieve renovatie van Limburgse woningen . “We gaan – samen met onder andere Stebo - starten met de tuinwijk in Eisden en met een wijk in Houthalen-Oost”, zegt Kris Asnong van Dubolimburg. “Daarnaast gaan we per type huis werken: vrijstaande fermettes, bungalows, stadsrijwoningen enzovoort. De bedoeling is om deze woningen te clusteren, te bekijken welke specifieke aandachtspunten er per type woning bestaan: deze info zal later gebundeld worden om eenzelfde types van woningen – verspreid over de provincie – te helpen bij renovatie. “We streven nu voor de tuinwijk van Eisden naar een energiepeil van 30, terwijl nu bij een nieuwbouwwoning 60 de regel is”, zegt Kris Asnong.

Nu al aanmelden!

De renovatiewerken voor dezelfde soort van woningen kunnen in groep gebeuren, dat drukt namelijk de kosten, zorgt voor een snellere doorlooptijd van de bouwwerken en verhoogt de kwaliteit van de uitvoering. De eigenaars krijgen ook financiële begeleiding. Ze krijgen info over leningen en premies. De renovatie kan bestaan uit een totaalrenovatie, die je in één keer in zijn geheel uitvoert, maar ze kunnen hun renovatie ook spreiden in de tijd. “In dat geval is het belangrijk dat je op voorhand weet wat er allemaal volgt, welke volgorde nodig is, zodat je daar rekening mee houdt”, verduidelijkt Kris Asnong. Werfgoed moet op termijn uitmonden in een renovatiewinkel voor Limburg.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden bij Dubolimburg. Via www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be kan je advies op maat reserveren. Je vult het antwoordformulier in, en wij nemen verder contact met je op.

[bron: www.dubolimburg.be]

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer