Nieuws

Hasselt tekent als eerste Limburgse stad het charter "samenhuizen"

2014-01-07

Steden en gemeenten kunnen het verschil maken als coördinator van het lokaal woonbeleid! Ze kunnen de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen erkennen en de initiatieven ondersteunen. De vzw Samenhuizen staat paraat om hier samen aan te werken.

Samenhuizen betreft niet enkel het lokale woonbeleid. Maatregelen om samenhuizen te bevorderen kunnen kaderen in verschillende beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening en stedenbouw, duurzaamheid, mobiliteit, lokaal sociaal beleid en doelgroepenbeleid. Steden en gemeenten kunnen aan de slag door volgende bouwstenen in hun beleid in te bouwen:

  • Bouwsteen 1. Een positief klimaat creëren rond goed nabuurschap, delen en lokale inspraak
  • Bouwsteen 2. Gemeenschappelijk wonen ondersteunen
  • Bouwsteen 3. Gemeenschappelijk wonen promoten
  • Bouwsteen 4. Samenwerken en overleggen rond gemeenschappelijk wonen
  • Bouwsteen 5. Een pilootproject in de gemeente initiëren of ondersteunen

Deze bouwstenen worden uiteengezet in de folder 'Samenhuizen in het lokaal beleid' (Samenhuizen vzw, maart 2012) ter inspiratie van steden en gemeenten.

Stad Hasselt wil de komende jaren werken aan de bouwstenen van Samenhuizen. Daarom geeft Stad Hasselt een signaal aan onze inwoners, andere steden en gemeenten en hogere overheden door de ondertekening van het Charter Samenhuizen.

Meer informatie over samenhuizen vind je bij het hoofdstuk "anders wonen".

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer