Nieuws

Buurtvogels

2015-03-19

’Buurtvogels’ wil bewoners die zich inzetten voor het samenleven in straat, wijk of gemeente ondersteunen. Want bewoners bouwen de buurten!

Vormingplus
Vormingplus gelooft in de kracht van mensen om zich verder te ontwikkelen en samen vorm te geven aan de samenleving. Bij Vormingplus Limburg kan je terecht voor een brede waaier aan activiteiten en initiatieven in je vrije tijd: lezingen, cursussen, workshops, uitstappen, gespreksgroepen en projecten. Of Vormingplus Limburg komt zelf naar je toe, tot in je buurthuis, cultuur- of dienstencentrum, van Lommel tot Voeren, van Lummen tot Maaseik.

Participatie
Participatie en burgerschap is zo’n thema waar Vormingplus Limburg activiteiten en initiatieven over wil organiseren. We willen Limburgers kansen bieden om in toenemende mate eigen verantwoordelijkheden en initiatieven te nemen voor een betere samenleving. Om dit mogelijk te maken ondersteunen we burgers, maar ook middenveldorganisaties, overheden en de profit:

  • Zetten we lerende netwerken op waar 1 actor of meerdere actoren elkaar ontmoeten, uitwisselen en in actie komen rond participatie.
  • Geven we vormingen die participatiecompetenties trainen en de kennis van participatietechnieken en -processen vergroten.
  • Ontwikkelen we een participatieproces op maat van alle betrokkenen binnen een participatievraag. We coachen het uitvoeringsproces.

Buurtvogels
Vormingplus Limburg draagt groepen die zich inzetten voor het (samen)leven in buurt, straat of gemeente een warm hart toe. Geheel vrijwillig steken zij de handen uit de mouwen voor hun buur en buurt. Daarbij botsen ze op uitdagingen en vragen. Verlangen ze naar nieuwe inspiratie en een luisterend oor.

Daarom organiseren we onder de noemer ‘Buurtvogels’ jaarlijks vorming en ontmoeting op maat van buurtgroepen. Zij kunnen ook terecht voor inspiratie en inhoud op de buurtvogel-website.

Buurtvogels

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer