Nieuws

Betaalbaar huren

2014-03-13

Betaalbaar huren

Niet iedereen kan zich een woning op de private huurmarkt veroorloven. Personen met een bescheiden inkomen kunnen opteren voor enkele alternatieven of financiële bijstand. Vanzelfsprekend zijn hieraan steeds voorwaarden gekoppeld. De onderstaande links geven deze voorwaarden en aandachtspunten weer.

Indien je toch een woning op de private huurmarkt vindt, volgens je budget, let er op dat op de huuraankondiging alle verplichte vermeldingen staan zoals de huurprijs en de energiescore. Bovendien moet je woning kwalitatief aan jou overgeleverd te worden volgens de basisconformiteit die wettelijk staat voorgeschreven.

Wie een sociale woning wil huren in de regio Diepenbeek - Hasselt - Zonhoven kan, afhankelijk van zijn situatie, zich inschrijven bij verschillende organisaties:

  • Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM): Voor wie voldoet aan bepaalde inkomsensgrenzen, minimum 18 jaar is en geen andere woning bezit.
  • Vlaams Woningfonds (VWF): Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale huurwoningen aan betaalbare prijzen in stedelijke centra, en richt zich vooral opgezinnen met minstens vijf gezinsleden. (kandidaten Hasselt)
  • Sociale verhuurkantoren (SVK's): Sociale verhuurkantoren zijn erkende organisaties die woningen huren op de private huurmarkt en die voor een redelijke huurprijs onderverhuren. Ze werken met een wachtlijst en geven voorrang aan wie het meest dringend een woning nodig heeft.
  • Ook gemeenten en OCMW's bieden soms goedkope huurwoningen aan zoals in Zonhoven.

Neem altijd alle vereiste documenten mee als je je persoonlijk gaat inschrijven. Pas na de verzameling van alle documenten gaat je wachttijd in! Bovendien zal je als kandidaat - huurder elk oneven jaar gevraagd worden om je documenten (financiën, gezinssamenstelling, ...) te vernieuwen in hun bestand. Indien je niet reageert op deze vraag zal je geschrapt worden van de wachtlijst!

Indien je niet woont in ons intergemeentelijk werkingsgebied en je wilt je inschrijven voor een sociale woning in je eigen gemeente willen we je doorverwijzen naar het woonloket van jouw gemeente.

Wie moeite heeft om de maandelijks huur te betalen kan eventueel aanspraak maken op een financiële bijstand:

  • tegemoetkoming in de huurprijs indien je in een verhuisbeweging zit of zat maximaal 9 maanden geleden, van een ongeschikte naar een geschikte woning, met vooropgestelde voorwaarden zoals inkomen, eigendom en maximale huurprijs van de nieuwe woning
  • huurpremie voor personen die langer dan 4 jaar, ononderbroken, op de wachtlijst staan voor een sociale woning en voldoen

!! Aanvragen vanaf 01/05/2014 zullen via andere voorwaarden beoordeeld worden. Lees hiervoor meer in het artikel: Premies 2014 - huren !!

Voor meer informatie en doorverwijzing kan je het gemeentelijk woonloket contacteren.

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer