Nieuws

Addertje(s) onder het gras

2014-10-28

Algemeen principe woonbonus

Het Regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering stelt dat de voorwaarden gerespecteerd blijven voor de bestaande contracten en voor leningen die nog worden afgesloten in het jaar 2014 (datum van de voor de notaris verleden authentieke akte van de lening).

Voor woonleningen afgesloten tot en met 2014 moet de lening:

 • afgesloten zijn vanaf 1 januari 2005
 • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
 • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de
  Europese Economische Ruimte
 • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens tien jaar
 • dienen om de ‘enige’ en ‘eigen’ woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen:
  • aankopen van de woning
  • bouwen van de woning
  • vernieuwen van de woning
  • betalen van de successierechten voor die woning
  • betalen van schenkingsrechten voor die woning (mogelijk
   vanaf aanslagjaar 2015).

Voor wat betreft de woonleningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015 stelt het Regeerakkoord het volgende:

‘Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 verminderen we het basisbedrag van het aanslagjaar 2015 met het bedrag van de 10-jarige verhoging. We behouden gedurende 10 jaar die verhoging van 760 euro bovenop het nieuwe basisbedrag. Voor die contracten berekenen we het belastingvoordeel aan het tarief van 40%. Voor eenzelfde onroerend goed kan ook maximaal 2 maal gebruik worden gemaakt van de woonbonus.’

Aankoop woning najaar 2014 (hypothecair krediet nieuwe woning)

Wie zijn nieuwe huis nog niet kan bewonen omdat het nog verbouwd wordt, verliest niet meteen de woonbonus. Wie dit najaar een nieuwe woning heeft gekocht en erop rekent nog van de woonbonus volgens het oude regime te genieten, moet op twee dingen letten.

 • Hij of zij moet nog voor het einde van het jaar in dat nieuwe huis wonen,
 • Hij of zij moet ook zijn vorige woning te koop hebben gezet: de woonbonus geldt immers enkel voor de 'enige, eigen woning'

Nogal wat mensen hebben hun plannen om een nieuwe woning te kopen versneld opdat de authentieke (krediet)akte nog dit jaar ondertekend wordt en ze kunnen genieten van de woonbonus volgens het oude regime. Immers, vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuw en minder gunstig regime voor de fiscale aftrek van kapitaalaflossingen en rentebetalingen van een hypothecair krediet.
Het is inmiddels ruim gecommuniceerd en doorgedrongen dat de authentieke akte voor het eind van het jaar verleden moet zijn om van het oude fiscale regime te blijven genieten.

!! Wat niet altijd geëxpliciteerd wordt, is dat de woonbonus enkel geldt voor de ‘enige, eigen woning’!! Dat vergt enige oplettendheid voor wie zijn vorige woning wil verkopen en rond deze tijd een nieuwe koopt. Vaak draait dat erop uit dat men een tijdje twee woningen bezit. De wetgever houdt daar rekening mee en geeft de belastingplichtige een jaar de tijd om de oude woning te verkopen. Lukt dat, dan is er geen probleem om van de woonbonus te genieten.

Er schuilen echter nog een paar addertjes onder het gras. Om uw goede trouw aan te tonen dat u wel degelijk van de eerste woning af wil, moet u:

 • het pand op de vastgoedmarkt te koop aanbieden voor het einde van het jaar waarin u de hypothecaire lening afsluit voor de nieuwe woning. Dat wil zeggen, als u nu nog wil genieten van de woonbonus volgens het oude regime voor uw nieuwe aankoop, moet u aantonen dat u voor 31 december een beroep heeft gedaan op een vastgoedmakelaar die de woning te koop heeft gesteld, dat u een advertentie of een on line zoekertje heeft geplaatst,…
 • Bovendien moet u de nieuwe woning betrekken op 31 december van het jaar waarin u de lening afsluit. U moet er dus gedomicilieerd zijn. Nog verhuizen voor eind december kan voor veel mensen die dit najaar op de valreep een huis kochten, een moeilijk haalbare kaart zijn.

  • Twee uitzonderingen echter:
   • als u een contractuele afspraak hebt met de vorige eigenaar dat hij nog even in de woning kan blijven wonen, bijvoorbeeld omdat de oplevering van zijn nieuwe woonst vertraging oploopt, belemmert dit de toekenning van de aftrek voor de enige en eigen woning niet. Laat dit duidelijk op papier zetten.
   • Ook als u de woning tijdelijk nog niet kan betrekken omdat u ze nog aan het verbouwen bent, staat dit de toekenning van de aftrek voor de enige en eigen woning niet in de weg. Die werken mogen echter niet te lang aanslepen: als u op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van het leningcontract de woning niet betrekt, is de aftrek niet meer van toepassing.
    De aftrek kan opnieuw van toepassing zijn vanaf het jaar waarin de verbouwing rond is, als u tegen 31 december van dat jaar in de woning woont.

Aankoop bouwgrond najaar 2014 (gecombineerd hypothecair krediet: grond+bouwen woning)

En wat als u dit najaar nog de knoop doorhakte en grond kocht om een woning op te bouwen? Als uw lening exclusief dient om de aankoop van een bouwgrond te financieren, kan u niet van de fiscale aftrek genieten. Maar wel als u een lening afsluit om zowel de aankoop van de grond als de bouwwerken te betalen. Als de akte daarvan nog dit jaar verleden wordt, kan u van de woonbonus volgens het oude regime genieten, op voorwaarde dat u voor 31 december 2016 de woning betrekt.

Het woonloket helpt je zeker op weg in dit complex kluwen. Neem contact met ons of kom lang tijdens de spreekuren van het woonloket in je gemeente. De concrete wijzigingen door de Vlaamse Regering op het vlak van wonen komen mondjesmaat binnen gedruppeld. Deze website zorgt voor de meest actuele informatie op woongebied. Hou daarom zeker ons laatste nieuws in de gaten.

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer