Huurder

Woonkwaliteit

De Vlaamse Wooncode bepaalt aan welke minimale normen de zelfstandige woning en kamer in Vlaanderen moet voldoen.

Er kan op twee manieren een onderzoek naar woonkwaliteit aangevraagd worden:

  • als verhuurder:

Een conformiteitsattest, aan te vragen bij uw gemeentebestuur, kan veel licht werpen op de kwaliteit op je woning. Voor het verhuren van een pand is een conformiteitsattest niet verplicht, maar het kan een interessante bijlage worden bij de plaatsbeschrijving zodat achteraf geen incorrecte betwistingen zijn bij opzeg. Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig. Als eigenaar van een woning waarop een besluit ongeschikt- of onbewoonbaarheid rust kan via een conformiteitsattest een hercontrole aanvragen om het pand te schrappen van de inventaris ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

  • als huurder:

Herstelt de eigenaar de gemelde, elementaire, gebreken niet tijdig? Blijf steeds huur betalen, maar contacteer het gemeentebestuur om een kwaliteitscontrole aan te vragen. Dit kan de verhuurder aanzetten om de elementaire gebreken te herstellen. Hou zeker rekening met het feit dat een besluit ongeschikt- of onbewoonbaarheid ook gevolgen kan hebben voor jou als huurder. De huurrelatie tussen huurder en verhuurder verslechtert vaak en een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid kan een opzeg van het huurcontract met zich meebrengen. Hierbij moet echter nog steeds de huurwet gevolgd worden, door beide partijen! Je kan, als huurder, bij het huurderssyndicaat nagaan of de opzeg reglementair aan de huurwet is.

Eenmaal dat de woning opgenomen is in de inventaris ongeschikt- of onbewoonbaarheid is er een Vlaamse heffing verschuldigd, door de eigenaar, vanaf de eerste verjaardag van de opname. Bovendien is het strafbaar om een woning, opgenomen op de inventaris, opnieuw op de huurmarkt ter beschikking te stellen. Hieraan zijn strafrechtelijke sancties gekoppeld.

Let op >>

  • Vanaf 2015 zal het ontbreken van dakisolatie (minimale norm R. 0.75m²K/W) bij een kwaliteitscontrole voor strafpunten zorgen. Vanaf 2020 zorgt het ontbreken van de minimale dakisolatienorm zelf reeds voor een besluit van ongeschiktheid met het gevolg dat de woning niet meer ter beschikking mag gesteld worden op de huurmarkt!!
  • Vanaf 2020 zal het ontbreken van dubbel glas bij een kwaliteitscontrole voor (9) strafpunten zorgen. Vanaf 2023 zorgt het ontbreken van dubbel glas zelfs reeds voor een besluit van ongeschiktheid (15 strafpunten) met het gevolg dat de woning niet meer ter beschikking gesteld mag worden op de huurmarkt!!
  • Vanaf 2013 is het plaatsen van rookmelders verplicht

Nuttige links

Relevante documenten

Folder woonkwaliteit Folder rookmelders Folder sociale dakisolatie
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer