Huurder

Woonkwaliteit

De Vlaamse Wooncode bepaalt aan welke minimale normen de zelfstandige woning en kamer in Vlaanderen moet voldoen.

Je kan best eerst nagaan wie de gebreken moet wegwerken; u als huurder of uw verhuurder. Zal de verhuurder deze gebreken moeten oplossen volgens de wetgeving zal je al huurder hem hierover moeten verwittigen met een officieel aangetekend schrijven waarbij je hem de tijd geeft om hierop te reageren. Om de woonsituatie te verbeteren kan je je ook al inschrijven op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning.

Herstelt de eigenaar de gemelde, elementaire, gebreken niet tijdig? Blijf steeds huur betalen, maar contacteer het gemeentebestuur om een kwaliteitscontrole aan te vragen. Dit kan de verhuurder aanzetten om de elementaire gebreken te herstellen. Hou zeker rekening met het feit dat een besluit ongeschikt- of onbewoonbaarheid ook gevolgen kan hebben voor jou als huurder. De huurrelatie tussen huurder en verhuurder verslechtert vaak en een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid kan een opzeg van het huurcontract met zich meebrengen. Hierbij moet echter nog steeds de huurwet gevolgd worden, door beide partijen! Je kan, als huurder, bij het huurderssyndicaat nagaan of de opzeg reglementair aan de huurwet is.

Eenmaal dat de woning opgenomen is in de inventaris ongeschikt- of onbewoonbaarheid is er een Vlaamse heffing verschuldigd, door de eigenaar, vanaf de eerste verjaardag van de opname. Bovendien is het strafbaar om een woning, opgenomen op de inventaris, opnieuw op de huurmarkt ter beschikking te stellen. Hieraan zijn strafrechtelijke sancties gekoppeld.

Let op >>

  • Vanaf 2015 zal het ontbreken van dakisolatie (minimale norm R. 0.75m²K/W) bij een kwaliteitscontrole voor strafpunten zorgen. Vanaf 2020 zorgt het ontbreken van de minimale dakisolatienorm zelf reeds voor een besluit van ongeschiktheid met het gevolg dat de woning niet meer ter beschikking mag gesteld worden op de huurmarkt!!
  • Vanaf 2020 zal het ontbreken van dubbel glas bij een kwaliteitscontrole voor (9) strafpunten zorgen. Vanaf 2023 zorgt het ontbreken van dubbel glas zelfs reeds voor een besluit van ongeschiktheid (15 strafpunten) met het gevolg dat de woning niet meer ter beschikking gesteld mag worden op de huurmarkt!!
  • Vanaf 2013 is het plaatsen van rookmelders verplicht

Nuttige links

Relevante documenten

Folder woonkwaliteit Folder rookmelders Folder sociale dakisolatie
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer