Huurder

Privaat huren

De informatie die je vindt komt hoofdzakelijk van de bronwebsite Wonen Vlaanderen. Klik op de knoppen hieronder om doorgelinkt te worden naar die website. Op de website van Wonen Vlaanderen vind je per thema ook een lijst van veelgestelde vragen die je zeker al een stap vooruit kunnen helpen!

U zoekt een betaalbare woning

De private huurmarkt biedt woningen aan met huurprijzen die vrij bepaald worden van regio tot regio en afhankelijk is van de situering van het goed, de accommodatie en de kwaliteit. De huur moet steeds maandelijks betaald worden omdat het gaat om een basisverplichting binnen de huurwet. Deze huurprijs kan zelfs bij elke verjaardag, van het huurcontract, geïndexeerd worden volgens de gezondheidsindex. De correctheid van zo’n indexering kan je eenvoudig nagaan via deze website van FOD Economie.

De website 'Vlaams verhuurplan' geeft je bovendien een indicatie van de huurprijs die voor je woning gevraagd mag worden. Hou rekening met het feit dat tijdens de berekening allerhande factoren worden getoetst zoals oppervlaktematen, tuin, ... .

U hebt een huurwoning op het oog

De verhuurder moet op huuraffiche en/of advertentie verplicht de huurprijs en de energiescore (EPC) vermelden. De zoektocht voor de huurder vereenvoudigt omdat er een inschatting gemaakt kan worden over de maandelijkse uitgaven (huur versus energiekost). Het ontbreken van deze verplichte vermeldingen wordt gekoppeld aan een administratieve sanctie.

Daarnaast moet de huurwoning voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode. De woning moet stabiel en toegankelijk zijn. Verder moet ze beschikken over voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. Tenslotte moet de woning brandveilig zijn. Op zijn beurt moet de huurder het gehuurde goed als een goede huisvader onderhouden en de nodige onderhoudswerkzaamheden, die ten laste van de huurder vallen, uitvoeren.

Unia bestrijdt discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hieronder vind je de nodige documenten die je kunnen wijzen op mogelijke discriminatie. Voel je je gediscrimineerd? Neem contact op met Unia!

Premies voor het huren

Meer informatie of administratieve ondersteuning bij de premieaanvragen kunt u vinden bij het gemeentelijk woonloket.

De huurovereenkomst opstellen

Vergeet ook zeker niet dat het huurcontract en de plaatsbeschrijving verplicht geregistreerd moeten worden en dit door de verhuurder binnen de 2 maanden na ondertekening!

Uw rechten en plichten als huurder

Beide partijen dienen de huurwetgeving minutieus te volgen zoals:

  • het maandelijks betalen van de huur, ongeacht welke situatie voorvalt
    • Heb je als huurder moeite om je rekeningen te betalen? Contacteer dan best zo spoedig mogelijk het OCMW van je gemeente om begeleiding te vragen bij je uitgaven. Ze kunnen eventueel een afbetalingsplan opstellen of je opnemen in de dienstverlening 'budgetbegeleiding'.
  • het vermelden van, elementaire, gebreken aan de verhuurder via een aangetekend schrijven (goede huisvader): model brief
  • het tijdig herstellen van de gemelde, elementaire, gebreken in de huurwoning door de verhuurder
  • het naleven van de huurwetgeving bij de opzeg van het huurcontract, zowel door huurder als verhuurder

Wat als de huurwoning niet in  orde is

Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Wooncode leggen minimale kwaliteitsnormen op voor woningen. Op technisch vlak lijken deze normen op elkaar.

Je kan via de bovenstaande knop stap voor stap nagaan of uw woning aan de minimale eisen voldoet.

een geschil met uw verhuurder oplossen

Als er sprake is van een geschil tussen huurder en verhuurder dat niet meer in onderling akkoord kan opgelost worden kan dit op verschillende manieren worden beslecht voor de vrederechter.

Personen met onvoldoende inkomsten kunnen in het kader van een procedure gedeeltelijk of volledig kosteloos juridische tweedelijnsbijstand krijgen (beter gekend als pro deo-ondersteuning).

Het einde en de opzeg van de huurovereenkomst

Lees er alles over in de veel gestelde vragen bij Wonen - Vlaanderen.

Huurproblemen?

Huurachterstal

Wil je als huurder je woning verbeteren maar deze werken vallen eerder ten laste van de verhuurder? Vraag eerst officieel toestemming aan de eigenaar en ook of je de kostprijs van via de huurprijs mag verrekenen via de huurprijs. Als de verhuurder akkoord gaat met de vraag kan je dit best op papier zetten om achteraf discussies te vermijden. Bezorg de verhuurder, na de werken, steeds een kopie van de facturen zodat alles zo transparant mogelijk blijft. Voer daarom geen werken uit zonder de eigenaar in kennis te stellen en hou bovendien zeker geen huur in op eigen initiatief omdat dit indruist tegen de huurwet. De vrederechter zal de huurder steeds ongelijk geven als het zo ver komt.

Herstelt de eigenaar de gemelde, elementaire, gebreken niet tijdig? Blijf steeds huur betalen, maar contacteer het gemeentebestuur om een kwaliteitscontrole aan te vragen. Dit kan de verhuurder aanzetten om de elementaire gebreken te herstellen. Hou zeker rekening met het feit dat zo'n kwaliteitscontrole ook gevolgen kan hebben voor de huurder. De huurrelatie tussen huurder en verhuurder verslechtert vaak en een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid kan een opzeg van het huurcontract met zich meebrengen. Hierbij moet wel nog steeds de huurwet gevolgd worden, door beide partijen!

Een alternatief kan zijn dat je, als huurder, de vrederechter inschakelt om het min-genot dat je ervaart te laten compenseren. Laat je zeker adviseren door het huurderssyndicaat!

Uithuiszetting

De verhuurder kan nooit eenzijdig de huurder uit de woning zetten vanwege huurachterstal. Enkel door een vonnis van de vrederechter kan een uithuiszetting uitgevoerd worden. Er zijn beschermende maatregelen opgenomen in de huurwetgeving:

Het OCMW wordt preventief op de hoogte gebracht zodat zij de meest adequate hulpverlening kunnen aanbieden. De huurder kan dit aanbod weigeren, maar het is aangewezen in te gaan op de aangeboden kosteloze dienstverlening!

Juridische vragen over huren

Het Huurderssyndicaat komt op voor je recht op wonen! Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst.

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning.

Bovendien geven commissies van juridische bijstand ook het eerste oriënterende advies gratis!

Laatste nieuws >>

Nuttige links

Relevante documenten

Huren en verhuren (notaris.be) Wat doet een vrederechter? Huurderssyndicaat Inlichtingenfiche discriminatie Bijkomende nota disrciminatie Folder 'huurcontract registreren'
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer