Anders wonen

Samenhuizen

Samenhuizen in zijn diverse vormen komt duidelijk tegemoet aan een groeiende nood, steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot het idee van een woongemeenschap en willen de handen uit de mouwen steken om hun droom waar te maken.

Het is alleen jammer dat het zo een immense klus is om een project op te starten. Voor een klein groepje dat samen wil huren valt het nog mee: een advertentie in de krant kan al wonderen doen als je nog geen kliekje kent. Maar zodra je aan iets groters begint, en als je denkt aan aankoop en verbouwing of bouwen, dan komt er heel wat meer bij kijken.

Om tegemoet te komen aan de voelbare nood aan informatie besloot de vzw ‘Samenhuizen’ een startgids op te stellen waarin informatie gebundeld zit die je als startende groep best kan gebruiken, en die je anders met stukjes en brokjes overal moet bijeenzoeken.

Let op >>

De juridische implicaties tijdens de bewoning heeft een nog onduidelijk kader aangezien uw gemeentebestuur en andere bevoegde diensten, inzake de inkomsten, de woonvormen op verschillende manieren gaan of kunnen interpreteren. Indien je de intentie hebt om je bij een gemeenschap te voegen of een gemeenschap op te starten adviseren we je om experten zoals een notaris, architect, projectbegeleider te contacteren.

Een verklarende inlichtingenfiche over deze juridische implicaties kan je hier downloaden.

Laatste nieuws >>

Nuttige links

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer